The Ring of Ezerovo,14 Words....

Placa 120

1)Home
2)VAS DE FACUT BRINZA
3)Aprecieri
4)Metoda de lucru
5)Ezerovo/lucrari
6)Kontakt
7)Comoara de la Apahida
8)Placa 120
9)Antigona lu Lozanis
10)Placa 16

placa de plumb 120; numerotarea Romalo
Cred că īn cea mai mare parte e bună despărțirea īn cuvinte. Nu sīnt sigur dacă e „rotă pene” sau un singur cuvīnt: „rotăpene” și nici nu īnțeleg ce īnseamnă zabeliă. Hilearhi īn grecește īnsemna generali. Ănselăcioale cred că au fost niște sălașuri făcute de-a lungul drumului pe care veneau cei ce erau concentrați pt armată.
Traducere: ROTĂPENE......Pe unde se īntoarce să ne dea ZABELIĂ. Să le dea comandanților ce se dă. Ca să ridice armata se așează sălașuri īn cale. Pentru acelea se va da cotă. Făcută īnaintea noastră, MATO boier Buzecio, īn cetate cu armată.
Cuvintele pe care nu le īnțeleg sīnt redate cu majuscule. Urmează lista de contribuabili, care cuprinde nume de tip romīnesc, adică X lu Y. Dintre cele auzite de mine menționez: Marioara lu Achim, Marioara lu Victor, Dochița lu Anton, Jana lu Cīștig, Nelu lu Pălăriatu, Petric-a lu-Mpăratu.
Pe listă apar și cīteva numerale: la Nr 6 apare UN, la 7 apare NOE, adică 9. La 10 apare DOUĂ (feminin) īn numele DOUEGĂE (Douăgăi). La 15 apare numeralul 10: SEGE.
Semnificația textului
Textul este un ordin pentru organizarea unei echipe care va ridica pe un drum sălașuri pentru cei chemați la oaste, pentru ca aceștia să fie hrăniți și adăpostiți pe timpul nopții. Ordinul este dat de o persoană ce s-a numit Biereă și avea funcția de MAER. Ordinul este trimis către o persoană ce s-a numit Ceneu și a avut funcția de PĂLEU.La scrierea ordinului a fost de față și o persoană ce s-a numit Buzeciă și a avut  rangul de boier.Nu este vorba in text de celebrul Burebista, ci de un mic nobil local.

plaka_120.gif

placa antica de plumb cu scris dacic
120pozitiv_528x385.jpg
gasita in Rominia

scrisa_de_bs2.gif

text placa 120
120.jpg
autorul transcrierii, Branislav Stefanovski

start player

ROTĂ PENE O

M

CI

PĂ UDEĂ ĂNTURNIE NE DĂE ZABELIEĂ LEĂ DĂE HIELEARHILORO GEĂ SĂ GEĂ ARMĂSĂ SĂ SUEĂ ACEZĂ ĂNSELĂCIOALE ĂN GALIE PI CELĂE DABO GECIĂ

FAŞĪTĂ ĂNANGEĂ NOSECERĂ MATO BOERO BUZECIO ĂN SARMIGETĂUZĂ CUE ARMĂSĂ

1 ERIEĞER DAPIEĞEĂ LĂ ĞENUCLĂ XXXXXX

2E OROLUEĂ LĂ ELU A KARSEU XXXXXXXXXXX

3E ZORASEĂU LĂ MĂLEO DABO ΧΧΧΧΧΧΧΧ(Χ)(Χ)(Χ)(Χ)

4 GUERĂ LĂ DINĂ ĞECEĂ (Χ)(Χ)(Χ)(Χ)

5 ZAPUEO LO ZĂURĂ DABO (Χ)(Χ)(Χ)(Χ)(Χ)(Χ)

6 KĂRMUO LĂ NOBU DĂ UN (Χ)(Χ)(Χ)(Χ)(Χ)(Χ)

7 ĞEUZĂ LĂ SIĞI DĂ NOE (Χ)(Χ)(Χ)(Χ)(Χ)(Χ)(Χ)(Χ)(Χ)(Χ)

8 MANIESĂ LO ZIDĂ DABO (Χ)(Χ)(Χ)(Χ)(Χ)(Χ)(Χ)

9 BERUSĂ SAUH DABO PANĂNEĂ (Χ)(Χ)(Χ)(Χ)(Χ)(Χ)(Χ)(Χ)(Χ)(Χ)

10 DĂUEGĂE POLCEĂ DABO SARMATIEĂ (Χ)(Χ)(Χ)(Χ)(Χ)(Χ)

11 KARPĂDĂ LĂ SARTAPIEĂ (Χ)(Χ)(Χ)(Χ)(Χ)(Χ)(Χ) ΙΙ –.

12 PARIĂZĂ LO ERMY DABO (Χ)(Χ)(Χ) ΙΙ

13 MONGAIĂ LĂ NAPOKĂE (Χ)(Χ)(Χ)(Χ) – –

14 GURĂE LO KOMIEĂ DABO (Χ)(Χ)(Χ)

15 PALOE LĂ SAR DABO SEĞE STOΙΙ – (Χ)(Χ)(Χ)(Χ)(Χ)(Χ)(Χ)(Χ)(Χ)(Χ)

KĂTĂ PĂLEU ČENEU

MAERO BIEREĂ

PLAKA 120
ΡΟΤΩ ΠΕΝΕ Ο

Μ  
ΘΠΟ ΥΔΕΟ ΟΝΤΟΥΡΝΙΕ ΝΕ ΔΩΕ ΖΑΒΕΛΗΟ / ΛΕΩ ΔΩΕ ΧΗΛΕΑΡΧΙΛΩΡΟ ΨΕΩ ΣΟ ΨΕΟ /ΑΡΜΩΣΟ ΣΩ ΣΥΕΟ ΑΨΕΖΟ ΩΝΣΟΛΕΘΩΛΕ ΩΝ ΓΑΛΗ/ ΠΙ ΨΕΛΩΕ ΔΑΒΟ ΨΕΘΩ/ ΦΑΞΤΟ ΩΝΑΝΨΕΟ ΝΩΣΕΘΡΟ + Μ – ΒΩΕΡΟ ΒΥΣΕΘΟ ΩΝ ΣΑΡΜΗΨΕΤΟΥΖΩ  ΚΟΥΕ ΑΡΜΩΣΟ/

1. ΕΡΙΕΨΕΡ ΔΑΠΗΨΕΟ ΛΩ ΨΕΝΟΥΚΛΟ ΧΧΧΧΧΧ

2.Ε ΩΡΟΛΥΕΟ ΛΩ  ΕΛΥ Α ΚΑΡΣΕΟΥ ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ

3.Ε ΖΟΡΑΣΕΟΥ ΛΩ ΜΟΛΕΟ  ΔΑΒΟ ΧΧΧΧΧΧΧΧ(Χ)(Χ)(Χ)(Χ)

 4.ΓΟΥΕΡΩ ΛΩ  ΔΙΝΩ ΨΕΘΩ (Χ)(Χ)(Χ)(Χ)

5. ΖΑΠΥΕΩ ΛΟ ΖΟΥΡΟ  ΔΑΒΩ (Χ)(Χ)(Χ)(Χ)(Χ)(Χ)

6. ΚΩΡΜΥΟ ΛΩ ΝΟΒΥ ΔΟ ΥΝ (Χ)(Χ)(Χ)(Χ)(Χ)(Χ)

7. ΨΕΥΖΟ ΛΩ ΣΙΨΙ ΔΟ ΝΟΕ (Χ)(Χ)(Χ)(Χ)(Χ)(Χ)(Χ)(Χ)(Χ)(Χ)

8. ΜΑΝΗΣΟ ΛΟ ΖΙΔΩ ΔΑΒΟ (Χ)(Χ)(Χ)(Χ)(Χ)(Χ)(Χ)

9. ΒΕΡΥΣΟ ΣΑΥΧ ΔΑΒΟ ΠΑΝΟΝΕΟ (Χ)(Χ)(Χ)(Χ)(Χ)(Χ)(Χ)(Χ)(Χ)

10. ΔΩΥΕΓΩΕ ΠΟΛΘΩ ΔΑΒΟ ΣΑΡΜΑΤΗΟ (Χ)(Χ)(Χ)(Χ)(Χ)

11. ΚΑΡΠΩΔΟ ΛΩ ΣΑΡΤΑΠΙΕΟ (Χ)(Χ)(Χ)(Χ)(Χ)(Χ)(Χ)

12. ΠΑΡΙΩΖΟ ΛΟ ΕΡΜΥ  ΔΑΒΟ (Χ)(Χ)(Χ)

13. ΜΟΝΓΑΙΩ ΛΩ ΝΑΠΩΚΟΕ (Χ)(Χ)(Χ)(Χ) – –

14. ΓΟΥΡΩΕ ΛΟ ΚΟΜΙΕΟ  ΔΑΒΟ (Χ)(Χ)(Χ)

15. ΠΑΛΟΕ ΛΩ ΣΑΡ   ΔΑΒΟ ΣΕΨΕ ΣΤΟΙΙ – (Χ)(Χ)(Χ)(Χ)(Χ)(Χ)(Χ)(Χ)(Χ)(Χ)

ΚΩΤΩ ΠΟΛΕΟΥ ЧΕΝΕΟΥ

ΜΑΕΡΟ ΒΗΡΕΩ – Θ – Α –